آینده فضای کسب و کار

آینده فضای کسب و کار


دلائل حذف ٥٠ درصد فعالين اقتصادي از فضاي كسب و كار طي سه سال آينده :

 سيستم مغازه داري سنتي ايران مبتني است  بر فروش اندك و سود بسيار ، اين سيستم تا سه سال آينده   به ميزان ٥٠ درصد ، با سيستم ديگري جايگزين ميشود كه مبتني است بر فروش بسيار و سود اندك.

  به حسب تحقيق انجام شده، سود عمده فروش و خرده فروش در خصوص ١٠٠ كالاي پر مصرف ٣٠ درصد است ، اما تعدادي از فعالين اقتصادي موفق شده اند سود عمده  فروشي و خرده فروشي را در مجموع به متوسط ٢٠ درصد كاهش دهند، اكنون هر كسي كالاهاي مصرفي خود را مَي تواند ده درصد ارزان تر از مغازه داران سنتي از سيستم جديد فروش مثل هايپر ها ، فروشگاههاي اینترنتی و ... تهيه كند ، سيستم جديد فروش ، كالاها را بطور متوسط ده درصد ارزان تر از مغازه داران سنتي به دست مصرف كننده نهائي مَي رساند ، سيستم جديد فروش فقط شامل فروشگاههاي بزرگ و فروش هاي ديجيتالي نيست و تنوع شگفت انگيزي دارد كه در آينده تنوع آن تشريح ميشود.

 پنجاه درصد از مغازه داران  سنتي بوسيله فعاليني كه ده درصد ارزان تر از آنها مَي فروشنده   تا سه سال آينده از بازار حدف ميشوند
 
 اين گروه ٥٠ درصدي ، اكنون كم فعال شده اند اما كم فعال بودن خود را به ركود نسبت مَي دهند،  ضمن اينكه ركود هست اما علت كم فعال شدن آنها تشديد رقابت است،  براي اين گروه ٥٠ درصدي گران فروش،  با ورود اقتصاد ايران به فاز رونق نيز ، رونقي در پيش نخواهد بود ، مشكل اين گروه ركود نيست نداشتن مزيت قيمتي است.

منبع: محمد حسین ادیب:http://adibmh.ir

درج پاسخ

* نام:
* ايميل: (منتشر نشده)
   وب سايت: لينك سايت باhttp://)
* نظر:
درج كد